Od 1. dubna 2017 realizujeme dotační projekt Kvalifikovaní zaměstnanci firmy ERLEN s.r.o. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a bude realizován celkem 24 měsíců.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu zapojíme 27 našich zaměstnanců, kteří postupně absolvují vzdělávací akce:

- měkkých a manažerských dovedností
- obecných IT dovedností
- jazykových dovedností
- technické a jiné odborné
- účetní, ekonomické a právní
- odborné vedené interním lektorem

Věříme, že projekt bude pro naši organizaci přínosem.

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004711.
Název projektu:Pořízení technologií na termodifúzní zinkování.
Reg. č.:CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008329

Společnost ERLEN s.r.o. realizuje v roce 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program TECHNOLOGIE - IVs názvem Pořízení technologií na termodifúzní zinkování.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je pořízení 4 technologií na termodifúzní zinkování. Realizací projektu dojde k rozšíření produkce o nové možnosti, navýšení objemu výroby resp. počtu zakázek na kvalitativně vyšší úrovni a v neposlední řadě ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy ERLEN s.r.o. Společnost díky realizaci projektu očekává nárůst tržeb a vytvoření nových pracovních míst.