Termodifuzní zinkování

Nejekologičtější způsob povrchové úpravy, minimální uhlíková stopa, udržitelná technologie

Jak zajistit maximální ochranu vaší oceli?

Preferujete nejekologičtější způsob povrchové úpravy?
Vyzkoušejte bezkonkurenční metodu termodifuzního zinkování – Sherardování, kterou nabízí naše společnost ERLEN

Výhody termodifuzního zinkování

Nejlepší

Překonává všechny ostatní metody antikorozních nátěrů v mnoha ohledech.

Nejtvrdší

Nejtvrdší ze všech zinkových povlaků, který je schopen odolat značnému průmyslovému znečištění.

Rovnoměrné

Rovnoměrný povlak, ideální pro menší a nepravidelně tvarované předměty bez výskytu nepříznivých změn v tloušťce ochranné vrstvy.

Nižší teplota

Nižší teplotní rozsah procesu, který zabraňuje ztrátě mechanických vlastností a tvarů součástí.

Dlouhotrvající

Dlouhodobá životnost, test 2500 hodin v solné komoře.

Bezvodíkové

Úplná eliminace vodíkové křehkosti.

Ekologické

Šetrné k životnímu prostředí – blíží se procesu s nulovými emisemi bez toxických látek.

Nižší náklady

Nákladově efektivní s ohledem na počáteční náklady na ochranu, následné ošetření a náklady na údržbu po celou dobu životnosti.

Technika Sherardování – Termodifuzního zinkování

Průřez povlaku, 200x zvětšený mikroskopem

Popis technologie

Proces termodifuzního zinkování, které je známé také jako Sherardování, spočívá v difuzním napouštění ocelových předmětů zinkem. Reakce probíhá v rotující elektrické peci naplněné zinkovým práškem při teplotách 360–430 °C. Výsledkem procesu je vznik vnější vrstvy oceli napuštěné zinkem na povrchu chráněných ocelových předmětů. Takto vzniklá povrchová vrstva se vyznačuje mimořádnou antikorozní ochranou. Termodifuzní metoda se dále vyznačuje bezkonkurenční odolností na otěr díky absenci nanesené, a tedy odloupnutelné vrstvy. Díky nižším teplotám nedochází ke změně vnitřní ocelové struktury, a proto je tato metoda vhodná například i k ochraně pružin a podobných tepelně upravených elementů.

Proces zinkování provádíme v uzavřených komorách, ve kterých dochází k difuzi zinku do struktury oceli. Z toho důvodu velikost komor limituje maximální rozměry dílců určených k termodifuznímu zinkování. Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout termodifuzní zinkování dílů s maximální délkou 300 mm. Speciálním druhem dílů jsou tyče, které jsme schopni zinkovat až do délky 1000 mm, a to do průměru 10 mm. Maximální hmotnost vsázky je 250 kg. Struktura povrchové vrstvy vzniklá následkem termodifuzního zinkování se skládá z různých mezi krystalických sloučenin zinku a železa.”

Výsledná vrstva má matně šedou barvu. Lze realizovat strojní součásti s garancí vzájemné pohyblivosti.

Korozní testy společnosti ERLEN

Společnost ERLEN ve spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří č. 1053 prokázala předvýrobními i průběžnými korozními testy, že:

tloušťka termodifuzní vrstvy v úrovni cca 35 µm je ekvivalentem korozní odolnosti vrstvy hluboké 85 µm v provedení žárového zinkování; platí pro třídu korozivní agresivity C5
(dle ISO 14713-1 – velmi vysoká korozní aktivita)
zkouškami tahem dle ISO 6892-1 nedochází k negativnímu ovlivnění pevnostních charakteristik termodifuzně zinkovaných ocelí
metalografickými analýzami nebyl potvrzen zaznamenatelný vliv na mikrostrukturní stav jak z kvalitativního, tak i kvantitativního hlediska (velikost zrna, morfologie fází aj.)
zkouška valivým otěrem (metoda kalotest) vykazuje měřitelně lepší výsledky odolnosti proti porušení ve srovnání s žárovým zinkováním

Technická podpora

Jakostní normy

ISO 17668:2016 – Zinc diffusion coatings on ferrous products – Sherardizing
American Standard Testing: ASTM B633, ASTM B695
Russian Federation Standard: GOST R 51163-98

Třídy povlaku

V souladu s normou ČSN EN ISO 17668:2016 se tloušťka termodifuzního povlaku určuje podle následujících tříd:

Třída

Min. tloušťka povlaku (µm)

Použití

Třída 15

15

Průměrné podmínky vnitřní a vnější

Třída 30

30

Podmínky vnitřní i vnější v prostředí se zvýšenou agresivitou nebo jestli to vyžadují zvýšené nároky na životnost povlaku

Třída 45

45

Silné korozní prostředí, průmyslové a mořské ovzduší

FAQ – otázky a odpovědi

Reference

Součásti návěsů

Výroba návěsů pro kamiony

Součásti čerpadel

BBA Pumps

Segmenty a součásti řetězů

pewag

Galerie

Přejít nahoru